Företagskultur

Kärnvärderingar

2

Ärlig
Företaget följer alltid principerna om folkorienterad, ärlig drift, kvalitet först och kundnöjdhet.
Vårt företags konkurrensfördel är en sådan anda, vi tar varje steg med en bestämd attityd.

Innovation
Innovation är kärnan i vår teamkultur.
Innovation ger utveckling, ger styrka,
Allt härrör från innovation.
Våra medarbetare förnyar sig inom koncept, mekanismer, teknik och ledning.
Vårt företag är alltid aktivt för att anpassa sig till förändringar i strategi och miljö och förbereda sig för nya möjligheter.

Ansvar
Ansvar ger uthållighet.
Vårt team har en stark känsla av ansvar och uppdrag gentemot kunder och samhälle.
Kraften i detta ansvar är osynlig, men den kan kännas.
Har varit drivkraften för vårt företags utveckling.

Samarbete
Samarbete är källan till utveckling och att skapa en win-win-situation tillsammans ses som ett viktigt mål för företagsutveckling.Genom ett effektivt samarbete i god tro strävar vi efter att integrera resurser och komplettera varandra så att yrkesverksamma kan ge full nytta av sin expertis.

Uppdrag

Illustration av affärsuppdrag

Optimera energiportföljen och ta ansvar för att möjliggöra en hållbar framtid.

Syn

pil-pekande-framåt_1134-400

Tillhandahålla en enda lösning för ren energi.

VILL DU ARBETA MED OSS?